Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2023 г. > № М-24-38-65 от 03.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-38-65 от 03.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице

Публикувано на 26.05.2023

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмо с вх. №…………. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), получено чрез дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив, е изложена следната фактическа обстановка:
В качеството на самоосигуряващо се лице, което е упражнявало трудова дейност, декларирате доходи от тази дейност за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. с годишна данъчна декларация по чл. 50...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...