Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2023 г. > № М-94-Н-1197 от 23.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-94-Н-1197 от 23.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

Публикувано на 26.05.2023

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка:
Самоосигуряващо се лице, пенсионер, е регистрирано в регистър БУЛСТАТ като физическо лице, което ще осъществява стопанска дейност. Дейността е свързана с производство и продажба на електрическа енергия от фотоволтаична централа с номинална мощност 30 kW. На 07.12.2022 г. е сключен договор между физи...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...