Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2023 г. > № 3-137 от 26.01.2023 г. ОТНОСНО: Подаване на справки-декларации по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и дължими авансови вноски за корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-137 от 26.01.2023 г. ОТНОСНО: Подаване на справки-декларации по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и дължими авансови вноски за корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Публикувано на 26.05.2023

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Според изложеното в запитването, на 07.10.2022 г. е извършено прехвърляне по реда на чл. 15 от Търговския закон (ТЗ) на предприятието на „Н“ ЕООД с ЕИК 203* на правоприемника „Н Х“ ЕООД с ЕИК...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...