Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2023 г. > № М-26-Г-304 #1 от 23.01.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална Република Германия
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-26-Г-304 #1 от 23.01.2023 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална Република Германия

Публикувано на 06.06.2023

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № ХХХХХ по регистъра на ЦУ на НАП. В запитването е изложена фактическа обстановка, съгласно която едноличен собственик на капитала на дружество, регистрирано в Република България, е физическо лице, местно за данъчни цели на Федерална Република Германия. Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...