По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2014 г. > Почасово заплащане на труда
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Почасово заплащане на труда

Публикувано на 22.04.2014

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Има ли начин от месечно заплащане на труда да се премине към почасово?

   В съответствие с чл. 16, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата трудовото възнаграждение (работната заплата) се определя месечно независимо от броя на работните дни в месеца и не може да бъде по-малко от размера на минималната месечна работна заплата, установена за страната в съответния период. Когато се преминава към почасово заплащане на труда, следва да се има предвид, че часовата заплата трябва да се определи и договори така, че на работника или служителя да се осигури месечна заплата най-малко равна на минималната месечна заплата за страната за съответната година.