По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2014 г. > Неплатен отпуск по чл. 167а от КТ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Неплатен отпуск по чл. 167а от КТ

Публикувано на 12.09.2014

Гошо Мушкаров, д-р по икономика

    В бр. 10/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли право майка в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете да сключи трудов договор при друг работодател на пълно работно време и ще получава ли допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит?

   Няма изрична законова забрана по време на ползване на отпуск по чл. 167а от КТ да се работи по трудов договор при друг работодател по реда и при условията на чл. 111 от КТ. Тъй като този договор е за допълнителен труд, той не се вписва в трудовата книжка и отработеното по него време в конкретния случай не се зачита за трудов стаж.
Допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изплаща по основния трудов договор, а ако той е за непълно работно време - и по допълнителния трудов договор, с който работното време по основния договор се допълва до пълно (чл. 12, ал. 8 от HCОP3). В случая майката е в неплатен отпуск по основния договор и има право на пълния размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по допълнителния трудов договор.