По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2014 г. > Пенсионер на граждански договор
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Пенсионер на граждански договор

Публикувано на 17.10.2014

Гошо Мушкаров, д-р по икономика

    В бр. 12/2014 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: След пенсиониране служител започва работа по граждански договор с фиксиран осем часов работен ден. Има ли нарушение на закона?

   Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови отношения (чл. 1, ал. 2 от КТ). Предмет на трудовия договор е самият труд на работника или служителя. Работникът или служителят е длъжен да спазва установения от работодателя работен режим, в това число трудова дисциплина, работно време, работно място, определен вид работа и т. н. От трудовия договор за работника или служителя възникват предвидените в Кодекса на труда права и задължения (гарантирано трудово възнаграждение, почивки, отпуски, обезщетения и пр.). При нарушение на правата или неизпълнение на задълженията по трудовия договор от страна на работодателя, работникът или служителят може да потърси съдействие от съответната Инспекция по труда, която е контролен орган по изпълнение на трудовото законодателство.
Гражданските договори са предмет на облигационното право и са уредени в Закона за задълженията и договорите. При тях изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си, няма определено работно време и работно място. Сключването на граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила.
В случая сключването на граждански договор за изпълнение на работа представлява нарушаване на трудовото законодателство, за което трябва да се сезира съответната инспекция по труда.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...