По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Лица, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, които се изключват от кръга на правоимащите
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Лица, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, които се изключват от кръга на правоимащите

Публикувано на 21.03.2017

експерти от МТСП

    В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Как се удостоверява обстоятелството кои от лицата, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, се изключват от кръга на правоимащите?
Задължението за подаване на тази информация е вменено на работодателя в чл. 7 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017