По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Счетоводно отчитане при комисионната сделка
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Счетоводно отчитане при комисионната сделка

Публикувано на 21.04.2017

Евгени Рангелов, магистър по финанси

    В бр. 1-2 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при комисионната сделка?
При комисионната сделка (с посредник от свое име и за чужда сметка), възникват три вида отношения:
а) Отношения между комитента и комисионера. Тези отношения възникват със сключването на комисионния договор, с който комитентът възлага на комисионера да сключи сделка с т...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!