По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Ред на данъчно третиране на доходите от лихви
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Ред на данъчно третиране на доходите от лихви

Публикувано на 21.04.2017

Лиляна Панева, данъчен консултант

    В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Местно дружество, регистрирано по ЗДДС е получило заем от финансова институция в Германия. Инвойсът от немската банка съдържа главница и лихва.
Следва ли върху лихвата да се удържа и декларира данък в България данък при източника?
По своята същност лихвите представляват възнаграждение за временно предоставени на българското дружество ср...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!