По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Особености при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Особености при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г.

Публикувано на 21.03.2017

доц. д-р Камелия Савова, д.е.с.

    В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Камелия Савова, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са особеностите при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г.?
Бюджетният сектор осъществява дейности, които са със съществено значение за цялото общество. Присъщите им активи, капиталови източници, приходи и разходи се представят и оповестяват чрез финансовите отчети на отделните предприятия в публичн...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017