По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Облагане на доходи от свободна професия
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане на доходи от свободна професия

Публикувано на 19.05.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Физическо лице пише статии за великобританско издателство и те му заплащат за това. До момента този доход е третиран като авторско право. През м. 09.2016 г. лицето се регистрира като свободна професия журналист. Как трябва да се третира този доход по ЗДДФЛ - като авторско право или като доход от свободна професия с оглед удържане на необходимо признатите разходи, които са различни в двата случая? Великобританското издателство е данъчно за...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!