По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Съставяне на консолидиран финансов отчет по МСС/МСФО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Съставяне на консолидиран финансов отчет по МСС/МСФО

Публикувано на 19.05.2017

Отговаря доц. д-р Живко БОНЕВ - регистриран одитор

    В резултат на вливане публично дружество вече намалява значително участието си в дружество, което преди това е било дъщерно, а сега публичното дружество притежава 38,62% в капитала на дружеството, което вече не е дъщерно.
Преди вливането всички дружества, които се вливат в придобиващото дружество, в това число и придобиващото дружество, са участвали в консолидирания отчет. Въпросът е сега, след като контролното участие намалява - следва ли ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!