По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Отчитане на застраховка
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на застраховка

Публикувано на 18.07.2017

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Купен е камион на фирма А от фирма Б, за регистрацията е направена застраховка “Гражданска отговорност”, но е направена на фирма Б, защото за регистрацията трябва застраховка “Гражданска отговорност”, но тъй като фирма А няма талон, е издадена на фирма Б, след регистрацията ще се направи анекс към застраховката, че е на фирма А. Фирма А има ли право да си осчетоводи застраховката и ако да, от момента на анекса ли?

   За да бъ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.