По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Приложението на преходния режим за облагане доставките на туроператори
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Приложението на преходния режим за облагане доставките на туроператори

Публикувано на 12.09.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    С § 70 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ППЗДДС е регламентиран редът за облагане доставките на туристически услуги с променено данъчно третиране, които са сключени от туроператори преди промените. В случаите на получени и документирани авансови плащания този ред предвижда извършването на корекции, свързани с анулиран...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис