По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Приложението на преходния режим за облагане доставките на туроператори
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Приложението на преходния режим за облагане доставките на туроператори

Публикувано на 12.09.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    С § 70 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ППЗДДС е регламентиран редът за облагане доставките на туристически услуги с променено данъчно третиране, които са сключени от туроператори преди промените. В случаите на получени и документирани авансови плащания този ред предвижда извършването на корекции, свързани с анулиран...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!