По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2017 г. > Прилагане на ЗДДС и ЗКПО по издадени фактури от и на името на преобразуващо се дружество
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прилагане на ЗДДС и ЗКПО по издадени фактури от и на името на преобразуващо се дружество

Публикувано на 12.09.2017

Мая Жотева, данъчен консултант

    В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда прилагането на ЗДДС и ЗКПО по издадени фактури от и на името на преобразуващо се дружество.

   В глава деветнадесета “Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие” от ЗКПО са регламентирани две основни направления - общ режим (раздел I) и специфичен (облекчен) режим на облагане при преобразуване (раздел II).
При о...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"