По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2017 г. > Наследяване на данъчни права и задължения на физически лица
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Наследяване на данъчни права и задължения на физически лица

Публикувано на 12.09.2017

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    По силата на промените в ЗДДФЛ, обнародвани чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС, обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), на наследниците по закон или завещание на починали лица бе дадена възможност да подават данъчна декларация ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"