По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Издаване на фактури компютърна програма
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Издаване на фактури компютърна програма

Публикувано на 12.09.2017

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор

    Въпрос: До момента фирма Х е издавала фактури от кочани. Фирмата иска да започне да издава фактури чрез компютърна програма, като едновременно с това продължи да издава и фактури от кочан. Следва ли да се уведоми НАП? Може ли фактурите, издадени с програмата, да започват с номер 1000000001?

   Отговор: Не следва да уведомявате НАП за промени в номерирането на фактурите. Необходимо е да се поддържа „известен“ ред в номериранет...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"