По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Издаване на фактури компютърна програма
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Издаване на фактури компютърна програма

Публикувано на 12.09.2017

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор

    Въпрос: До момента фирма Х е издавала фактури от кочани. Фирмата иска да започне да издава фактури чрез компютърна програма, като едновременно с това продължи да издава и фактури от кочан. Следва ли да се уведоми НАП? Може ли фактурите, издадени с програмата, да започват с номер 1000000001?

   Отговор: Не следва да уведомявате НАП за промени в номерирането на фактурите. Необходимо е да се поддържа „известен“ ред в номерирането, който да се спазва. Няма проблем да издавате компютърни фактури, започващи с 1000000001, стига да спазвате изискването за 10-разреден код на номера на фактурата.