По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2017 г. > Данъци при продажба на недвижимо имущество от физическо лице
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Данъци при продажба на недвижимо имущество от физическо лице

Публикувано на 12.09.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Физическо лице, регистрирано като свободна професия с ДДС регистрация, закупува апартамент от друго физическо лице, без начислен ДДС.
При евентуална продажба до 1 година след покупката на апартамента какви биха били данъчните ефекти - по ЗМДТ, ЗДДФЛ и други закони, необходимо ли е да се начислява ДДС при продажбата?
Аналогично какви биха данъчните ефекти, ако апартаментът се продаде след 5 години и физическото лице – свободна ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"