По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Осчетоводява актюерски доклад, изготвен втора последваща година
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Осчетоводява актюерски доклад, изготвен втора последваща година

Публикувано на 10.10.2017

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Как се осчетоводява актюерски доклад, изготвен втора последваща година? Първата година е имало актюерска загуба, а втората - актюерска печалба.

   Отговор: Отговорът на настоящия въпрос ще бъде принципен, тъй като запитването не съдържа конкретна информация по отношение на доходите на наетите лица. Съгласно параграф 15 от СС 19 Доходи на персонала предприятието следва да признае като текущ разход статистическите актюе...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...