По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Степенуване на дисциплинарните наказания
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Степенуване на дисциплинарните наказания

Публикувано на 17.11.2017

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    За неявяване на работа на работник е наложено дисциплинарното наказание “забележка”. След 3 месеца той отново не се явява на работа - този път за два дни. Може ли за това провинение да бъде наказан с “предупреждение за уволнение”?

   При виновно неизпълнение на трудовите задължения, което представлява нарушение на трудовата дисциплина по смисъла на Кодекса на труда...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!