По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Степенуване на дисциплинарните наказания
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Степенуване на дисциплинарните наказания

Публикувано на 17.11.2017

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    За неявяване на работа на работник е наложено дисциплинарното наказание “забележка”. След 3 месеца той отново не се явява на работа - този път за два дни. Може ли за това провинение да бъде наказан с “предупреждение за уволнение”?

   При виновно неизпълнение на трудовите задължения, което представлява нарушение на трудовата дисциплина по смисъла на Кодекса на труда...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис