По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Погасяване по давност на платен годишен отпуск
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Погасяване по давност на платен годишен отпуск

Публикувано на 21.11.2017

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

    Въпрос: Лекар, който има 38 работни дни платен годишен отпуск за 2015 година, не е ползвал същия нито през 2015 г., нито през 2016 г., а от 08.12.2016 г. излиза в отпуск за временна неработоспособност без прекъсване до днешна дата и ще продължава чрез ТЕЛК да бъде в болнични до края на годината. Губи ли право лицето да ползва платения годишен отпуск от 2015 г. в размер на 38 работни дни в края на 2017 г. - изтича двегодишният давностен срок за по...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис