По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Особености при амортизация на автомобили и други транспортни средства
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Особености при амортизация на автомобили и други транспортни средства

Публикувано на 17.11.2017

доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор

    В бр. 8 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира амортизацията на автомобили и други транспортни средства.
В случая под “автомобили” се разбират леки, товарни автомобили и автобуси. Към другите транспортни средства, свързани с автомобилния транспорт, могат да се причислят ремаркетата, полуремаркетата и контейнерите.
Следва да се има предвид, че е налице значима разлика ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!