По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Особености при амортизация на автомобили и други транспортни средства
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Особености при амортизация на автомобили и други транспортни средства

Публикувано на 17.11.2017

доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор

    В бр. 8 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира амортизацията на автомобили и други транспортни средства.
В случая под “автомобили” се разбират леки, товарни автомобили и автобуси. Към другите транспортни средства, свързани с автомобилния транспорт, могат да се причислят ремаркетата, полуремаркетата и контейнерите.
Следва да се има предвид, че е налице значима разлика ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис