По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2017 г. > Облагане с доходи, начислявани и изплащани от чуждестранни юридически лица
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане с доходи, начислявани и изплащани от чуждестранни юридически лица

Публикувано на 17.11.2017

Румяна Йорданова, данъчен експерт

    В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Едноличен собственик на българско юридическо лице е германско дружество. Дружеството майка е регистрирано във Франция. През 2017 година германското дружество ще фактурира на българското ЕООД разходи за администриране, а юридическо лице от Франция ще фактурира мениджмънт такси и такси за 1Т обслужване.
1. Трябва ли българското ЕООД д...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис