По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Код по ЕКАТТЕ на работници, командировани в различни обекти
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Код по ЕКАТТЕ на работници, командировани в различни обекти

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

    Какво трябва да е ЕКАТТЕ-то на работници, които работят в командировка на различни обекти, които изпълнява фирмата? Дейността е събаряне и разрушаване и обектите са на територията на България.

   През 2017 г. бяха приети изменения и допълнения в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.