По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2017 г. > Третиране по ЗКПО и ЗДДС на разходи, свързани с осъществяването на услуги, извършени на борда на наето плавателно превозно средство
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Третиране по ЗКПО и ЗДДС на разходи, свързани с осъществяването на услуги, извършени на борда на наето плавателно превозно средство

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Моля да бъде коментиран подробно на страниците на вестника следният възникнал казус с цел спазване на законите за ДДС и ЗКПО.
Българско юридическо лице наема движеща се в океана платформа от собственик, чуждо юридическо лице. На платформата ще се организира почивка на моряци от кораби, плаващи под флаговете на различни държави, основно извън Европейския съ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.