По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Размер на платения годишен отпуск при сключване на последващ трудов договор със същия работодател
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Размер на платения годишен отпуск при сключване на последващ трудов договор със същия работодател

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Безсрочен трудов договор е прекратен поради съкращаване на щата от 15.05.2017 г. и от следващия ден е сключен нов трудов договор за заместване със същото предриятие. Служителят има останал неизползван отпуск 18 дни за 2015 г. и 15 дни за 2016 г. Остават ли тези дни изцяло или частично за ползване при новия договор?

   С прекратяването на трудовия договор отпада правото на ползване на платен годишен отпуск. Независимо че ведна...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.