По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2017 г. > Ползване на данъчен кредит от местни физически лица, когато са внесли данък върху доходите в държави, с които РБългария няма сключени, обнародвани и влезли в сила спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Ползване на данъчен кредит от местни физически лица, когато са внесли данък върху доходите в държави, с които РБългария няма сключени, обнародвани и влезли в сила спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

Публикувано на 05.12.2017

Лорета Цветкова, данъчен експерт

    В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: През 2017 г. местно физическо лице е получило доход по извънтрудово правоотношение от източник в чужда държава, с която България няма сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Има ли право това лице да ползва данъчен кредит за платения в тази държава данък и какви са условията за това?

   Механизмът ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.