По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие

Публикувано на 05.12.2017

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.

    В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира непарични вноски в капитала на асоциирано/съвместно предприятие.
Според МСС 28 Инвес­тиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (в СС 28 няма такива изисквания), когато инвеститорът внася непарични активи (апорт) в капитала на асоциирано или съвместно предприятие, счетоводното третиране е в зависимост от това дали вноската има търговски характер...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.