По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Публикуване на ГФО на фондация
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Публикуване на ГФО на фондация

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Трябва да се публикува ГФО на фондация (сдружение с дейност в частна полза). През 2016 г. има дейност, в НСИ и НАП са подадени годишен отчет за дейността и годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО. Какво трябва да съдържа ГФО за 2016 г. и къде трябва да се публикува...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.