По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Условия и ред за ползване на данъчен кредит
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Условия и ред за ползване на данъчен кредит

Публикувано на 08.12.2017

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Може ли да се ползва данъчен кредит по фактурите за комисиона във връзка с отпечатване на ваучери за храна на персонала?

   Отговор: Условията и редът за ползване на данъчен са регламентирани в чл. 69 – 72 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1 регистрирано по ЗДДС лице има право на данъчен кредит за получени стоки и услуги, когато те се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми дос...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис