По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2017 г. > Получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност и не подлежи на облагане с корпоративен данък
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност и не подлежи на облагане с корпоративен данък

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Регистрирани сме като религиозно общество в регистъра на вероизповеданията. Даренията, които ще получава нашето вероизповедание, считат ли се за доход и ще трябва ли да се облагат с 10% данък по чл. 92 от ЗКПО?

   Отговор: Съгласно чл. 6...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.