По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2017 г. > Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Има ли задължителен документ, отчитащ приходите на лица, упражняващи свободна професия, които не са задължени да регистрират продажбите си чрез касов апарат?

   Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.