По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Размер на изплащаното от НОИ обезщетение за безработица, ако лицето е осигурявано през последните 24 месеца върху максималния осигурителен доход
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Размер на изплащаното от НОИ обезщетение за безработица, ако лицето е осигурявано през последните 24 месеца върху максималния осигурителен доход

Публикувано на 05.12.2017

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Има ли за 2017 г. горен (максимален) праг (сума), която се изплаща от НОИ като обезщетение за безработица, ако лицето е осигурявано през последните 24 месеца върху максималния осигурителен доход?

   Отговор: Съгласно чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през после...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.