По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Отчитане облагането с ДДС на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане облагането с ДДС на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка

Публикувано на 05.12.2017

Евгени Рангелов, магистър по финанси

    В бр. 14 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита облагането с ДДС на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка?
За целите на ЗДДС се приема, че когато едно данъчно задължено лице (комисионер, довереник) е доставило стоки или услуги от свое име и за чужда сметка,...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис