По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Счетоводно и данъчно третиране на застрахователните премии по сключена застраховка “Заболяване”
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Счетоводно и данъчно третиране на застрахователните премии по сключена застраховка “Заболяване”

Публикувано на 12.01.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Имаме сключена застраховка “Заболяване” за част от служителите, като 50% от месечните застрахователни премии удържаме от служителите. Как следва да се осчетоводят премиите и разходът за тази групова застраховка и следва ли да се облага по ЗКПО и ЗДДФЛ?

   Частта от месечните застрахователни премии по сключени застраховки “Заболяване”, които ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис