По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Командироване в чужбина
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Командироване в чужбина

Публикувано на 12.01.2018

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право

    Счита ли се за командироване в рамките на предоставянето на услуги командироването на служител на търговско дружество в свързани лица от същата група дружества в ЕС за участие в работни срещи (на които се обсъждат общи проекти или проекти на българското дружество, които се нуждаят от одобрение/съдействие от чужбина)?

   Съгласно новия чл. 121а, ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис