По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Първоначална оценка на ДМА, получени в резултат на дарение
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Първоначална оценка на ДМА, получени в резултат на дарение

Публикувано на 12.01.2018

Отговаря Христо Досев - д.е.с.

    Юридическо лице получава като дарение част от земя, а останалата част е придобита с покупко-продажба. Получава два отделни нотариални акта - един за дарение и един за покупко-продажба. Завежда ли се дарената земя и по какъв начин?

   При положение че дружеството притежава правото да контролира актива и да извлича от него бъдещи изгоди и ползи, то тогава има задължението да го признае в своите финансови отчети и счетоводни рег...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис