По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата през погледа на счетоводното законодателство
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата през погледа на счетоводното законодателство

Публикувано на 05.12.2017

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

    Напоследък не сме получавали статистически данни за ръст в печалбите, които отчитат предприятията в своите финансови отчети. Затова може би странен ни се струва фактът, че във втората половина на 2017 година значителен брой търговски дружества решиха да разпределят дивидент или скрито разпределение на печалбата. В отговор на интереса от страна на предприятията да осъществяват подобни стопански операции в настоя­щия материал ще се опитаме да дадем...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис