По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Осигуряване на ЕСК и управител, изпълняващ и други дейности във фирмата
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Осигуряване на ЕСК и управител, изпълняващ и други дейности във фирмата

Публикувано на 12.01.2018

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Фирма ЕООД, която преди е била ООД и единият съдружник е продал дяловете си на другия съдружник през 2008 г. Тогава в ТР са публикувани два ДУ на двамата съдружници, като за възнаграждение не е посочена сума, а е написано, че допълнително ОС ще вземе решение за такова. Всеки от ДУ е подписан от другия съдружник. Фирмата става ЕООД - едноличният собственик на капитала е подал Окд5 и оттогава се самоосигурява върху минималния осигурителен доход само за пенсия. Сега решава да започне да се осигурява по ДУ и е взето решение за заплата, която да се определя според достигнатия нетен оборот.
До 30 000 лв. месечен оборот – заплата по ДУ 5000 лв. От 30 000 - 50 000 лв. оборот - заплата 15 000 лв., над 50 000 лв. оборот - заплата 20 000 лв.
Направен е протокол за решението на ЕСК.
1. ЕСК и управител изпълнява и други дейности във фирмата, трябва ли да остане да е СОЛ, въпреки че ще се осигурява при ДУ на максимум? Може ли освен възнаграждението по ДУ да получава и възнаграждение за личен труд и как да бъде оформено това?
2. В ТР вече има обявен един ДУ на сегашния управител. Трябва ли сега да се сключва нов такъв, или да се направи анекс към вече съществуващия?
3. С оглед бъдещо ползване на болнични и получаване на обезщетения по тях задължително ли е да се публикува евентуалния нов ДУ или анекса към вече публикувания ДУ в ТР?

   Отговор: След като лицето се осигурява месечно върху максималния осигурителен доход по договор за управление и контрол 2600 лв. доход, каквато и друга дейност да извършва във фирмата, не е необходимо да се осигурява върху възнагражденията, които получава за тази дейност. Имам предвид, че ако лицето получава възнаграждения освен по договора за управление и контрол, който е над 2600 лв., и за положен личен труд или за работа в качеството на самоосигуряващо се лице, трудови възнаграждения може да получава, но върху тях не подлежи на осигуряване както за социално, така и за здравно осигуряване. А по отношение за промяната в текста на договора за управление и контрол считам, че след като има нова ситуация, бе трябвало тя да се отрази с нов договор или с анекс към стария регистриран вече договор в Агенцията по вписванията, за да се актуализира съдържанието на договора и в Търговския регистър.