По тематика > Данъци > Процедури > УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА)

Публикувано на 05.12.2017

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

    1. Правно основание (регламент) на процедурата
чл. 194 – 203 ЗКПО, чл. 12 ЗКПО
2. Цел (п...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...