По тематика > Данъци > Процедури > УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА)

Публикувано на 05.12.2017

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

    1. Правно основание (регламент) на процедурата
чл. 194 – 203 ЗКПО, чл. 12 ЗКПО
2. Цел (п...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.