По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Продажба на дружествени дялове
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Продажба на дружествени дялове

Публикувано на 13.02.2018

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    ООД създава ЕООД като едноличен собственик и увеличава капитала на ЕООД-то с апортна вноска от имотите на ООД-то. И ситуацията е следната: основен капитал на ООД - 5000 лв., основен капитал на ЕООД - 750 000 лв. В ООД-то остават имоти за 500 000 лв., печалба - 400 000 лв.
Двамата съдружници искат да заменят дяловете си и всеки да управлява по едно дружество.
ЕООД-то остава на съдружник 1. ООД-то става ЕООД и остава на съдружник 2.

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис