По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Болнични по време на предизвестие
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Болнични по време на предизвестие

Публикувано на 13.02.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Трудовият договор със служителка е сключен за неопределен срок и с условие за изпитване за 6 месеца. Служителката подава заявление за напускане, но след два дни постъпва в болница. Има ли работодателят право да удължи срока на предизвестието с болничните и да я задължи да отработи предизвестието?

   При прекратяване на трудовия договор с предизвестие трудовото правоотношение се прекратява с изтичане срока на предизвестието, а ако то не бъде отработено - с изтичането на частта от срока, който се отработва.
Правото на работника или служителя да прекрати трудовия договор с предизвестие в сроковете и по реда на чл. 326 от КТ не зависи от уговорката за срок за изпитване. Но страната, в чиято полза е уговорено това условие, може да прекрати трудовия договор без предизвестие на основание чл. 71 от КТ.
В случая на служителката се разрешава отпуск поради временна неработоспособност след връчване на предизвестието. Този отпуск не прекъсва срока на вече връченото предизвестие, нито го удължава.