По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Болнични по време на предизвестие
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Болнични по време на предизвестие

Публикувано на 13.02.2018

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Трудовият договор със служителка е сключен за неопределен срок и с условие за изпитване за 6 месеца. Служителката подава заявление за напускане, но след два дни постъпва в болница. Има ли работодателят право да удължи срока на предизвестието с болничните и да я задължи да отработи предизвестието?

   При прекратяване на трудовия договор с предизвестие трудовото правоотношение се прекратява с изтичане срока на предизвестието, а...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...