По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Дистанционни продажби
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Дистанционни продажби

Публикувано на 13.02.2018

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист

    Дружество, регистрирано в България и имащо български VAT номер, продава онлайн на клиенти от цял свят (повечето физически лица) стоки - календари с картини на художници и други сувенири с картини. От гледна точка на ДДС:
1. За физическите лица от ЕС следва да се начисли и плати 20% върху цената на календарите. ДДС не е дължимо върху стойността на шипинга до адреса на купувача?
2. За лица с валиден ДДС номер на територията на ЕС се при...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...