По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя при продължаване на образованието във висше учебно заведение
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя при продължаване на образованието във висше учебно заведение

Публикувано на 13.02.2018

Отговаря Бойко ХАДЖИЙСКИ - юрист

    Приета съм във висше учебно заведение, редовно обучение, поради което вече няма да мога реално да изпълнявам задълженията си по трудовия договор с моя работодател. Как мога да прекратя трудовия си договор и необходимо ли е да изпращам предизвестие?

   Прекратяването на трудовия договор от работника или служителя при продължаване на образованието във висше учебно заведение е възможно, и е уредено в чл. 327, ал. 1, т. 6 на Кодекса на труда...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...