По тематика > Търговско и облигационно право > Въпроси, отговори и коментари > 2018 г. > Правното положение на заложния кредитор при продажба на заложеното имущество без съдебна намеса
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Правното положение на заложния кредитор при продажба на заложеното имущество без съдебна намеса

Публикувано на 13.02.2018

д-р Георги Хорозов, адвокат

    В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Георги Хорозов, адвокат, отговаря на въпроса: Какво е правното положение на заложния кредитор при продажба на заложеното имущество без съдебна намеса?

   Съгласно чл. 311 от Tърговския закон лицето, което има законен залог върху стоки или ценни книги, както и заложният кредитор...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...