По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Облагане доходите на чуджестранно физическо лице
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане доходите на чуджестранно физическо лице

Публикувано на 13.02.2018

Христо Досев, д.е.с.

    В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Руски гражданин с постоянно пребиваване в България прави пълномощно на дъщеря си (български гражданин), с което я упълномощава да продава и получава парична равностойност на притежаван от него в България жилищен имот. Реален ползвател на паричния доход ще бъде дъщерята. Имотът е придобит преди около десетина години. Бащата понастоящем живее в К...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...