По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2018 г. > Облагане доходите на чуджестранно физическо лице
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане доходите на чуджестранно физическо лице

Публикувано на 13.02.2018

Христо Досев, д.е.с.

    В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Руски гражданин с постоянно пребиваване в България прави пълномощно на дъщеря си (български гражданин), с което я упълномощава да продава и получава парична равностойност на притежаван от него в България жилищен имот. Реален ползвател на паричния доход ще бъде дъщерята. Имотът е придобит преди около десетина години. Бащата понастоящем живее в К...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис