По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Право на данъчен кредит при грешно третирана доставка съгласно разпоредбите на ЗДДС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Право на данъчен кредит при грешно третирана доставка съгласно разпоредбите на ЗДДС

Публикувано на 12.01.2018

Милена КИРИЛОВА – юрист

    Правото на данъчен кредит е фундаментално право на Общността, залегнало в разпоредбите на чл. 17(2)(а) на Шеста директива (аналогична на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО).
Съгласно посочената разпоредба, доколкото стоките и услугите се използват за целите на облагаемите сделки на данъчно задълженото лице, същото има правото да приспадне от данъка, който следва да плати, „дължимия или платен ДДС в тази държава членка по отношение на доставка...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!