По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Доставка на стока, предназначена за фирма, установена на о-в Мартиника
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Доставка на стока, предназначена за фирма, установена на о-в Мартиника

Публикувано на 13.02.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на фирма от френски остров MARTINIQUE. Купувачът по сделката е фирма без френски ДДС номер, защото този остров не е територия към Европейския съюз. Стоките са превозени чрез българска куриерска фирма до ZONA DE FRET AEROPORT, ORLY, FRANCE (СВОБОДНА ЗОНА). Там е оформена митническа декларация за износ, ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...